Vb.Net Ondalık Sayı Değişken Tipleri

Vb.Net Ondalık Sayı Değişken Tipleri

Kayan noktalı sayı değişken tipleri olarakta tabir ettiğimiz, 2,5 tarzı kesirli sayıları tanımlamak için kullanılan değişken tipleri.

A) Single: Tam sayı olmayan, ondalıklı sayılar için kullanacağımız bir veri tipi. Single tipindeki veriler hafızada 4 byte yer kaplar.

B) Double: Vb.Net de kullanılabilicek en büyük sayısal değerlerin tanımlanacağı veri tipidir. Hafızada 8 byte yer kaplar.

C) Decimal: Tam sayı veya ondalıklı sayılar içinde kullanılabilen değişken tipi, hafızada 16 byte yer kaplar.

Yorum yapın