Vb.Net Operatörler

Vb.Net Operatörler

vb.net operatörler

Visual Basic.Net de kullanacağımız operatörleri kısaca tanımlayalım.

Vb.net de Aritmetik operatörler, ilişkisel operatörler ve mantıksal operatörler kullanacağız.

Aritmetik operatörler

= : Değer atamak için,
+ : Toplama işlemi için,
– : Çıkarma işlemi için,
\ : Tam bölme işlemi için,
/ : Kesirli bölme işlemi için,
* : Çarpma işlemi için,
^ : Üs alma işlemi için,
Mod: Bölümünden kalanı bulmak için kullanılır.

İlişkisel operatörler

= : Eşit,
<> : Eşit değil,
= : Büyük eşit.

Mantıksal operatörler

And: Ve
Or : Ve ya
Not: Değil
Xor: Özel veya

Unary (birleştirme) operatörleri

+= : değişken1+= değişken2
-= : değişken1-= değişken2
*= : değişken1*= değişken2
/= : değişken1/= değişken2
\= : değişken1\= değişken2
^= : değişken1^= değişken2.

Vb.Net operatörler konusuyla birlikte temeli tanımış olduk sayılır, bundan sonraki konularda if yapısı, select case yapısı, for next döngüleri ve kullanımlarıyla asıl işlemlere başlayabiliriz.

Yorum yapın