Vb.Net Object Değişken Tipi

Vb.Net Object Değişken Tipi

Vb.Net de tipi tanımlanmayan değişken tipi olarakta adlandırdığımız değişken türleri.

Visual basicte bir değişken tanımlanırken tipi belirtilmezse otomatik olarak Object olarak ayarlanır ve içerisine atama yapılan değerlere göre vb.net değişkenin tipini belirler.

Bu şekilde kullanılan değişkenlere, tipi tanımlanmayan değişken tipi veya object değişken adı verilir.

Yorum yapın